145
مرکز تحقیقات سرطان - معرفی دوره
شنبه ٠٦ آذر ١٤٠٠ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
 
 
 
 
 

هدف

هدف از برقراري دوره هاي تكميلي تخصصي باليني پزشكي در دانشگاههاي كشور افزايش مهارتهاي عملي و دانش نظري پزشكان متخصص در يك حيطه خاص از رشته پيش نياز و نيز توسعه دانش در زير شاخه ها ، در راستاي ارتقاء كيفيت خدمات تخصصي و آموزش پزشكي و نيز دستيابي به آخرين يافته هاي علمي پزشكي ميباشد.

 

تعريف دوره

فلوشيپ،آموزش در رشته ايست كه از يك سو نياز به ارائه آموزشهاي تكميلي تخصصي براي ارتقاء مهارت عملي تخصصي در آن رشته وجود داشته و از سوي ديگر ارائه ان در قالب دوره فوق تخصصي معادلي وجود نداشته باشد.متقاضيان واجد شرايط با داشتن مدرك دانشنامه تخصصي پزشكي و دندانپزشكي وگذراندن مراحل ذيل به اخذ گواهي تكميلي تخصصي ( فلوشيپ)نائل ميشوند:

الف) پذيرش در آزمون ورودي دوره فلوشيپ

 

ب)موفقيت در اتمام دوره آموزشي(علمي و عملي)مصوب در يكي از دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مورد تاييد دبير خانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي طبق ضوابط

 

ج)موفقيت در ارزيابي پاياني دوره فلوشيپ توسط دانشگاه

 

شرايط پذيرش

الف)شرايط عمومي

داشتن مدرك دانشنامه تخصصي در رشته پيشنياز و يا گواهي قبولي آن از دانشگاهها و مراكز مورد تاييد وزارت متبوع

شركت و قبولي در آزمون پذيرش فلوشيپ

داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت براي آقايان

تبصره1: دارندگان گواهي دوره فلوشيپ رشته هاي مختلف يا كساني كه دوره مذكور را با موفقيت طي نموده اند ويا قبولشدگان آزمون نهايي دانشنامه فوق تخصصي در يكي از رشته هاي پزشكي ( به استثناء قبولشدگان آزمون نهايي رشته فوق تخصص قلب و عروق)مجاز به شركت در آزمون پذيرش فلوشيپ نميباشند.

تبصره2: شرط شركت در آزمون پذيرش دوره هاي فلوشيپ ارائه گواهي از سوي معاونت سلامت مبني بر اتمام كليه تعهدات ميباشد.

تبصره3: داوطلبان مشغول خدمت در يكي از وزارتخانه ها,سازمانها،و نهادها در هنگام ثبت نام موظف به ارائه معرفي نامه از سازمانهاي ذيربط مبني بر موافقت با ماموريت آموزشي خود در صورت قبولي در آزمون پذيرش ميباشند.

 

 

نحوه ثبت نام از پذيرفته شدگان دوره هاي تكميلي تخصصي ( فلوشيپ)

 ثبت نام از پذيرفته شدگان دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ )در يك مرحله طبق اعلام دبير خانه شورا آموزش پزشكي و تخصصي صورت مي گيرد . طول دوره ه هاي تكميلي تخصصي حد اقل 12 ماه و در موارد ضروري به پيشنهاد دانشگاه و تشخيص كميته تدوين و ارزشيابي رشته مربوطه و نيز تاييد دبير خانه قابل افزايش تا حد اكثر 18 ماه خواهد بود.

توجه :كسانيكه در مراكز آموزشي , بهداشتي و درماني مسئوليت اداري و اجرائي دارند نمي توانند به طور همزمان به تحصيل در رشته فلوشيپ بپردازند.

 

آيين‌ نامه دوره‌هاي آموزش تكميلي تخصصي پزشكي (فلوشيپ)

 

 

 Affiliation:

Cancer Research Center,
Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مرکز تحقیقات سرطان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

سامانه نوپا
مرکز تحقیقات سرطان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آدرس:تهران-ميدان تجريش- بيمارستان شهداي تجريش- مركز تحقيقات سرطان
تلفن: 2-22748001 - 021
تلفن: 7-22724204 - 021      

 پست الکترونیكي:crc@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.