سه شنبه ٢٦ تير ١٣٩٧ - 
1 2 3
 
منو اصلی
 
 
 

برنامه روزانه Rapid Oral Presentation

روز اول :چهار شنبه 2 اسفند ماه 1391

 

کد

عنوان

ارائه دهنده

 

11:00-11:04

R1-01

فراوانی از ژن P53پلی مورفیسم کدون 72در افراد با و بدون ابتلا به سرطان پستان

شکوه رجبی فیروزآبادی

11:05-11:09

R1-02

Occurrence of pathologic findings in accessory breast of axillae

فاطمه سمیعی راد

11:10-11:14

R1-03

بررسی سورویوال بیماران مبتلا به کانسر پستان در تبریز شمالغرب ایران

دکتر جمال عیوضی ضیایی

11:15-11:19

R1-04

بررسی اثر حجم رادیوداروی تزریقی در میزان موفقیت بیوپسی گره لنفاوی پیشاهنگ در بیماران مبتلا به سرطان پستان

دکتر رامین صادقی

11:20-11:24

R1-05

بررسی سطح سرمیβ-HCG در درجات متفاوت سرطان پستان و میزان تغییر آن به دنبال شیمی درمانی طی سال های 89-1388 در استان زنجان

دكتر رضا اقدام ضميري

11:25-11:29

R1-06

The rs1256054 Polymorphism in Estrogen Receptor beta Gene and Breast Cancer Risk

سکینه عباسی

11:30-11:34

 

R1-07

تأثیر گروه درمانی با رویکرد پذیرش و تعهد1(ACT) بر افزایش اعتماد به نفس جنسی و صمیمیت همسران در زنان مبتلا به سرطان پستان

زینب طاهری

11:35-11:39

R1-08

BCL-2 & BAX genes Expression in breast cancer cells treated by chitosan- docetaxel nanoparticles

دکتر فاطمه اطیابی

11:40-11:44

R1-09

بیان متفاوت پروتئین مرتبط با سرطان در شیر مادر بر اساس سن اولین حاملگی ترم (FFTP)

مهسا اسدی دستجردی

11:45-11:49

R1-10

The effect of recombinant neutrophil-activating protein (HP-NAP) on Breast cancer model

ندا سلیمانی

11:50-11:54

R1-11

ارزیابی ارزش تشخیصی بیومارکرHER-2/erbB2 در خون محیطی و بافت توموری بیماران مبتلا به سرطان پستان

مانا علومی

11:55-11:59

R1-12

نقشه برداری معکوس آگزیلا در بیماران کانسر پستان

فرزانه گلفام  

12:00-12:04

R1-13

بررسی اضطراب، خوشبینی و حمایت اجتماعی در زنان مبتلا به سرطان پستان

دکتر محمد مهدی پسندیده

12:05-12:09

R1-14

عوامل مرتبط با بقا 10 ساله مبتلایان به سرطان پستان با مدل شبکه های عصبی مصنوعی

علی موسوی زاده

12:10-12:14

R1-15

Reasons for not doing BSE in women referred to the health centers related to Jahrom University of medical science in the year 1391

صفیه جمالی

12:15-12:19

R1-16

بررسی میزان رنج عاطفی در بیماران مبتلا به سرطان پستان

دکتر سودابه شهیدثالث

 

 

 

برنامه روزانه Rapid Oral Presentation

روز دوم :پنج شنبه  3 اسفند ماه 1391

 

کد

عنوان

ارائه دهنده

 

11:00-11:04

R2-01

مطالعه وابستگی اللهای ژنهایHLA-class II ( HLA-DRB/DQA1/DQB1 ) و سرطان پستان در زنان ايرانی

مجيد محمودی

11:05-11:09

R2-02

Risk factors of developing a second malignancy following treatment of a first primary breast cancer

Mohammad Esmaeil Akbari

11:10-11:14

R2-03

بررسی دیدگاه پرستاران در رابطه با موانع ایفای نقش مشاوره ای جهت ارتقاء کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان

فاطمه سمیعی سیبنی

11:15-11:19

R2-04

عملکرد درمانی پلاسمای فیزیکی سرد بر روی سلولهای سرطانی سینهMCF-7 همراه با نانو ذرهFe2o3

سید محمد اطیابی

11:20-11:25

R2-05

شناسایی ویروس سایتومگال انسانی(HCMV) در سرطان سینه به وسیله واکنش زنجیره ای پلیمراز(PCR)

نرگس آهنی

11:25-11:29

R2-06

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی تاناستوم بر روندرشد تومور در سرطان پستان موشBALB/c

ندا امانی

11:30-11:34

 

R2-07

marker chromosomes are a significant mechanism of high-level RUNX1 gene amplification in hematologic malignancies

seyed A. Moosavi

11:35-11:39

R2-08

تظاهر لوسمی حاد لنفوئیدی سلولT به صورت توده های سریع الرشد و دردناک پستانها در خانمی 29ساله از بیمارستان عالی نسب تبریز

دکتر علی کرم هدایتی گودرزی

11:40-11:44

R2-09

Minor role for BRCA2 (exon 2 and exon11) among patients with early-onset breast cancer in Northwest of Iran

Sima Mansoori Derakhshan

11:45-11:49

R2-10

القاء آپوپتوز و توقف سیکل سلولی توسط اسید های چرب زنجیره کوتاه در سلول های سرطان سینه انسان، MCF-7 , MDA-MB-231

معصومه توکلی یرکی

11:50-11:54

R2-11

Strong telomerase inhibitory effect of boldine in MCF-7 cell line

سکینه کاظمی نورینی

11:55-11:59

R2-12

بررسی میزان بیان آنتی ژن های بیضه ای سرطان در نمونه های بافتی سرطان پستان مهاجم و ارتباط آن با فاکتورهای پیش آگهی

آذرفانی پاکدل

12:00-12:04

R2-13

تشخیصRNA پیامبر آنتی ژن کارسینوامبریونیک در خون و بافت بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از تکنیکRT-PCR و ارتباط آن با سن

مانا علومی

12:05-12:09

R2-14

مهار بیان ژن CXCR1توسط وکتور لنتی ویروسی حامل microRNAدر رده سلولی سرطانی سینه MDA-MB231غنی از سلول های بنیادی سرطانی به منظور القای مرگ سلولی

فاطمه سلیمی

12:10-12:14

R2-15

مشخصه یابی بافت هاي سالم و سرطانی سینه با استفاده از روش هاي پراکندگی پرتو ایکس و شبيه سازي داده ها

صفورا زمانی نیا

12:15-12:19

R2-16

بررسی اثر 1و3- بیس(2- اتوکسی فنیل) تریآزن بر روی رده سلولی 4T1و بررسی بیان ژن کاسپاز-9 در تومورهای پستانی القاشده توسط این ردهسلولی در موش بالغ نژادBalb/c

زینب یزدانیان

12:20-12:24

R2-17

اثرات سمیت سلولی نانو ذرات لیپیدی جامد (SLN) بر رده­های سلولی سرطان پستان

هیمن مرادی سردره

 

برنامه روزانه Rapid Oral Presentation

روز سوم : جمعه4 اسفند ماه 1391

 

کد

عنوان

ارائه دهنده

11:00-11:04

R3-01

بررسی تکرارهای دونوکلئوتیدی در پروموتر ژنSix1

پریسا خردمند

11:05-11:09

R3-02

بررسی توزیع اپیدمیولوژیک دانسیته پستانی و رابطه آن با فاکتورهای خطر سرطان پستان

سجاده موحدی نیا

11:10-11:14

R3-03

ارتباط گيرنده های استروژن و پروژسترون با متاستاز غدد لنفاوی سرطان پستان

امیر دریانی

11:15-11:19

R3-04

Evaluating the effect of Femara and Tamoxifen on serum lipids in early postmenopausal breast cancer patients

علی عبدالهی

11:20-11:25

R3-05

نقشه برداري از متيلاسيون جزايرCpGپروموتر ژن گيرنده استروژن آلفا در تومورهاي پستان زنان ايراني و ارتباط آن با شاخص هاي كلينيكوپاتولوژي بيماران

دكتر پانته آ ايزدي

11:25-11:29

R3-06

بررسي ارتباط بين تومورهاي پستان داراي پيش آگهي ضعيف با متيلاسيون ژن گيرنده استروژن آلفا در زنان ايراني

دكتر مهرداد نوروزي نيا

11:30-11:34

 

R3-07

اثر پلاسمای اتمسفری سرد BAX/ BCL2 را در پیبیان ژن در سلول های سرطان پستان

سید محمد اطیابی

11:35-11:39

R3-08

عوامل موثر در پرتودرمانی سلولهای سرطانی پستان

پریناز محنتی

11:40-11:44

R3-09

Biodistribution of I131 Labeled ICD-85 in Normal and Breast Bearing Mice

Abbas Zare Mirakabadi

11:45-11:49

R3-10

سنتز وکلونینگcDNAی نوترکیب VEGF-111b و نقش آن در درمان سرطان پستان

فریبا دهقانیان

11:50-11:54

R3-11

مطالعه همبستگی بین نکروز با میزان آنژیوژنز و پرولیفراسیون در مدل زنوگرافت هتروتاپیک سرطان پستان

احد محمدنژاد

11:55-11:59

R3-12

Photoacoustic Imaging in breast cancer detection

Saleh Salehi Zahabi

12:00-12:04

R3-13

دارورسانی هدفمند نانوذرات گلوکان متصل شده به دوکسوروبیسین و آنتی بادی ضد سلولهای سرطان پستان+.her2

زهرا نصرالهی

12:05-12:09

R3-14

Th17 Lymphocytes in Tumor Draining Lymph Nodes (TDLNs) of Patients with Breast Cancer

Zahra fagheh

12:10-12:14

R3-15

The role of stress factors dopamine receptors (D1-D5) gene expression in breast cancer patients

Ghasem Ahangari

12:15-12:19

R3-16

مقایسه بینSLNB و دیسکشن اگزیلاری روتین در بیماران مبتلا به سرطان سینه در بیمارستان دانشگاهی البیرونی شهر دمشق کشور سوریه

دکتر محمد درچین

 

 

 Affiliation:

Cancer Research Center,
Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مرکز تحقیقات سرطان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
مرکز تحقیقات سرطان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آدرس:تهران-ميدان تجريش- بيمارستان شهداي تجريش- مركز تحقيقات سرطان
تلفن: 2-22748001 - 021
تلفن: 7-22724204 - 021      

 پست الکترونیكي:crc@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.